All Rights Reserved
AccessEcon LLC 2006, 2008.
Powered by MinhViet JSC
ralph lauren polo

 

Rodrigo Nobre fernandez
Universidade Federal de Pelotas
 
,
 
rodrigo.fernandez@ufpel.edu.br
 
 
 
 
 
 
JEL Areas:
D : Microeconomics
D2 : Production and Organizations: General