All Rights Reserved
AccessEcon LLC 2006, 2008.
Powered by MinhViet JSC


First Author:
 
Yuri Khoroshilov
University of Ottawa
khoroshilov@management.uottawa.ca
 
 
 
 

Second Author:

Anna Dodonova
University of Ottawa
dodonova@management.uottawa.ca